Zamek w Biedrusku

Powrót Biedruska do „cywila”.

 

Pięćdziesiąt lat po zburzeniu drewnianego, zabytkowego kościoła

w Biedrusku, po wielu zmaganiach, rozpoczyna się w ramach diecezji cywilnej, budowa świątyni parafialnej pw. św. Wawrzyńca.

Po czasie niewykorzystanych szans, wspólnocie parafialnej

wraz z jej pasterzem ks. Tomaszem Ibszem będzie bardzo trudno,

podjąć się tego dzieła. Wierzę jednak, że podobnie jak pomnik powstańców wielkopolskich stanął na fundamentach pomnika cesarza Wilhelma II,

tak nowy kościół powstanie na podwalinach wiary ludzi głęboko wierzących

i pragnących świątyni w Biedrusku choćby tych, którzy zostali odznaczeni przez ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Pani Aniela Miklaszewska

czy Pan Czesław Botorowicz. Zaangażowanych w dzieło powstawania świątyni jest wielu, ale kolejnych oddanych pomocników, nigdy za wiele.

Budowę „nowego” Biedruska rozpoczął w 2006 roku Pan Ryszard Jakś. Po nim pojawili się inni deweloperzy.

W 2008 roku rozpoczyna się nowe życie Zespołu Parkowo – Pałacowego. Rok 2020 przynosi powstanie Narodowego Panteonu Powstańców Wielkopolskich, a 2021 rozpoczyna proces tworzenia się

Ścieżki Ojców Polskiej Niepodległości”.

Wielkim etapem w historii naszego Biedruska stanie się budowa rynku, którego kształt powstanie w zgodzie z linią nowopowstającej świątyni.

Historia i mądrość zaangażowanych w tworzenie Biedruska ludzi,

otwiera przed nami możliwość uczestniczenia w czymś, co po nas pozostanie, dlatego wspomagajmy ks. Tomasza w budowie naszego kościoła,

a Pana Ryszarda Jaksia w budowie naszego rynku. Przy tych wspomnianych działaniach, budowa zapowiadanych od dawna przedsięwzięć, takich jak: obwodnica i przystań, nie będzie wielkim wysiłkiem. Pozostaje nieodkryta karta pozyskania przez Biedrusko praw miejskich.

 

Historyczna chwila dla społeczności i parafii Biedrusko…

W dniu 15 sierpnia 2021 r. odbyło się poświęcenie krzyża

i terenu pod budowę kościoła pw. św. Wawrzyńca w Biedrusku.

Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki w homilii omówił ideę budowy kościoła jako domu dusz i kościoła jako wspólnoty wierzących. W uroczystości udział wzięli wójt Gminy Grzegorz Wojtera i zastępca Marcin Buliński

oraz księża z całego dekanatu czerwonackiego. Uroczystość została uświetniona oprawą muzyczną orkiestry dętej z Chludowa.

Po uroczystości ksiądz biskup, w bliskości Pałacu, żywo zainteresował się „Narodowym Panteonem Powstania Wielkopolskiego” oraz rozpoczętą budową

Ścieżki Ojców Polskiej Niepodległości:

- Polski Wschodniej: z płaskorzeźbą Ignacego Jana Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego

- Polski Zachodniej: Wielkopolski z płaskorzeźbą kapitana Stanisława Taczaka i generała Józefa Dowbor – Muśnickiego,

- Polski współczesnej: z płaskorzeźbą ojca św. Jana Pawła II.

 

Poniżej zdjęcia z pobytu ks. Arcybiskupa w Biedrusku

 

biskup10

biskup9

biskup8

biskup7

biskup6

biskup4

biskup2

biskup1

 

Foto i Video usługi. 

Aleksander i Krzysztof Łaszkiewicz 
tel. 664926576
 
 Więcej informacji o parafii, budowie kościoła i możliwym przyjęciu ślubu kościelnego w bliskości pięknego Pałacu Biedrusko na: www.parafiabiedrusko.pl / fb: parafia biedrusko 

Serdecznie zapraszamy 

 

hrs.jpg

ref-booking-large.png